بازده غیر عادی, نسبت بدهی, فرصت رشد, گردش سهام, مالکیت نهادی, جریان نقد آزاد

همانطور که در ادامه مشخصات فایل بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس

بررسي-محتوای-اطلاعاتی-سود-تقسیمی-و-عوامل-مؤثر-بر-واکنش-بازار-به-افزایش-سود-تقسیمی-در-بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در138صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل ترین چالش های پیش  روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می شود. خصوصاً در این مطالعه  به بررسی عوامل تأثیر گذار بر بازده غیر عادی انباشته در دوره-ای که سود تقسیمی افزایش یا کاهش می یابد، می پردازیم. هدف این است که ببینیم آیا واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی با گذشت زمان ضعیف می شود یا خیر. هدف نهایی این مطالعه این است که آیا سود تقسیمی همچنان برای سهامداران مهم است یا خیر. علاوه بر این در این تحقیق به بررسی عواملی که ممکن است روی ارزش سود تقسیمی، تأثیر بگذارند می-پردازیم. این عوامل عبارتند از: جریان نقد آزاد شرکت، نسبت بدهی، مالکیت نهادی، فرصت رشد و نقد شوندگی (گردش سهام شرکت). برای آزمون فرضیات تحقیق از دو روش رگرسیون خطی و روش داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان داد که بازده غیر عادی انباشته به افزایش و کاهش سود تقسیمی ارتباطی ندارد. علاوه براین نتایج نشان داد که واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی با متغیرهای نسبت بدهی، گردش سهام شرکت و فرصت رشد، ارتباط معنادار ولی با متغیرهای جریان نقد آزاد شرکت و مالکیت نهادی ارتباط معنی داری ندارد. علاوه بر این این نتیجه به دست آمد که بازده غیر عادی با زمان افزایش سود تقسیمی ارتباط معنی داری ندارد.هم چنين يافته ها نشان داد كه در روش رگرسیون بين زمان و بازده غير عادي ارتباط معني داري وجود دارد اما روش داده هاي تلفيقي اين يافته  را تأييد نمي كند.
کلمات کلیدی: بازده غیر عادی، نسبت بدهی، فرصت رشد، گردش سهام، مالکیت نهادی، جریان نقد آزاد
 مقدمه
سود تقسیمی عبارتست از قسمتی از عایدات شرکت که به سهامداران پرداخت می شود. توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. تا زمانیکه پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی بیش از هزینه مورد نیاز آنها برای شرکت وجود داشته باشد، شرکت برای تأمین مالی آنها از عایدات نگهداری شده استفاده خواهد کرد و اگر پس از تأمین مالی تمام فرصتهای سرمایه گذاری شرکت، عایداتی باقی بماند این عایدات به صورت سهام نقدی بین سهامداران توزیع خواهد شد. بدیهی است که اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت بیش از عایدات آن باشد، مؤسسه برای تأمین مالی آنها از انتشار سهام جدید و یا اخذ وام و یا تلفیقی از هر دو استفاده خواهد کرد.
فهرست مطالب                                                                                                          
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسئله    2
1-3- اهمیت تحقیق    2
1-4- اهداف تحقیق    3
1-5- استفاده کنندگان از تحقیق    4
1-6- سؤال های پژوهشی    4
1-7- فرضیات پژوهش    4
1-8- قلمرو تحقیق    6
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات    6
1-10- نوع و روش تحقيق    6
1-11- محدودیت های تحقیق    7
1-12- جمع بندی    8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9
2-1- مبانی نظری تحقیق    10
2-1-1- مقدمه    10
2-1-2-عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام    10
2-1-3- روشهای تقسیم سود    12
2-1-3-1 پرداخت سود نقدی    13
2-1-3-1-1- تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران    13
2-1- 3-1-2-تقسیم درصدی از سود ثابت    13
2-1-3-1-3- سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر    14
2-1-3-1-4- سیاست تقسیم سود مازاد    14
2-1-3-2- سهام جایزه    15
2-1-3-3- تجزیه سهام    15
2-1-4- چرا شرکتها سود تقسیم می نمایند    16
2-1-5-سیاست تقسیم سود در جهان واقعی    17
2-1-5-1- سیاست تقسیم سود در آمریکا    17
2-1-5-2- پرداخت سود تقسیمی در خارج از آمریکا    18
2-1-6-مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود    19
2-1-7- دیدگاه های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام    21
2-1-7-1- نظریۀ سنتی    22
2-1-7-2- مدل والتر    24
2-1-7- 3-مدل گوردون    25
2-1-7-3-1- مدل تجدید نظر شده گوردون    27
2-1-7-4- قضیه مودیلیانی و میلر    27
2-1-7-5- قضیه رادیکال    28
2-1-7-6- توسعه های تئوریک اخیر    29
2-1-8- نکات عمده در سیاست تقسیم سود    30
2-1-8-1- عدم تقارن اطلاعاتی    30
2-1-8-2- مشکلات نمایندگی    31
2-1-8-3- محدودیت های نهادی    31
2-1-8-4- انتقال دارائی    32
2-1-8-5- هزینه های معاملاتی    32
2-1-8-6- موضوعات رفتاری    32
2-1-8-7- ملاحظات مالیاتی  و بازخرید سهام    33
2-1-8-9- دلیل این مطالعه    34
2-2- پیشینه تحقیق    35
2-2-1- عدم تقارن اطلاعاتی و علامت دهی    35
2-2-2- هزینۀ نمایندگی    41
2-2-2-1- الگوي اساسي نمايندگي    42
2-2- 3-مدل های مشتری سود تقسیمی    46
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بازده غیر عادی نسبت بدهی فرصت رشد گردش سهام مالکیت نهادی جریان نقد آزاد